Livrăm servicii customizate pentru a satisface cerințele fiecărui client. 
Suntem o echipa multidisciplinară, iar asta ne permite să fim de ajutor încă de la început, de la consultanță în găsi a proprietatea perfectă 
și până la intermediere imobiliară, managementul proprietății și reprezentare juridică în obținerea diverselor documente în numele proprietarului.

Managementul proprietății

Iată cu ce vă putem fi de ajutor, atunci când intrați în posesia unei proprietăți:

• Preluarea imobilului și schimbarea încuietorilor
​• Realizarea reparațiilor urgente necesare, întocmirea unui deviz de lucrări și estimarea costurilor implicate renovării proprietății 
• Lucrări de amenajare și renovare interioare și exterioare
• 
Design interior și peisagistică
• 
Stabilirea contactului cu administratorii clădirii, plata întreținerii lunare și gestionarea facturilor lunare

Cadastru și intabulare

Consultanții noștri vă sunt alături încă din momentul în care trebuie să întocmiți documentele necesare proprietății. Astfel, putem obține de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară actele de intabulare provizorie sau definitivă, extras de informare, orice document din arhiva ANCPI, planuri cadastrale, dar și certificate de urbanism.

Certificate energetice

Conform legislației în vigoare (Legea nr. 159/2013, art. 17, alin. 3 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor), la data înregistrării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv la închiriere, proprietarul are obligația de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificatul energetic, un document tehnic cu caracter informativ ce urmărește afișarea performanței energetice a clădirii. Aceasta se traduce prin energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a imobilului: încălzirea, apa caldă, aerul condiționat, răcirea, ventilarea, iluminatul și emisiile de dioxid de carbon, și se calculează ținând cont de factori precum izolația termică, caracteristicile tehnice ale clădirii și instalațiilor, proiectarea și amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare, influența clădirilor învecinate sau sursele proprii de producere a energiei.

Certificatul energetic se întocmește de auditorul energetic pentru clădiri și este valabil 10 ani de la data efectuării evaluării. În cazul în care se realizează lucrări de renovare, care modifică performanța energetică a clădirii, acesta își pierde valabilitatea.

Pentru ca certificatul energetic să poată fi eliberat, este necesară anexarea unei serii de documente care regăsește:

• Planul de situație, cu încadrarea clădirii în funcție de punctele cardinale, vecinătățile imobilului
• Planurile curente – subsol, parter, nivele curente
• 
Secțiuni – longitudinale, transversale
• 
Detalii constructive – pereți, terasă, pod, pardoseală
• 
Tipul elementelor de tâmplărie
• 
Tipul de încălzire – detalii despre instalația de încălzire
• 
Extras de carte funciară

Reprezentare și consultanță la licitație

Uneori, a participa la licitații poate fi o chestiune stresantă. De aceea, reprezentanți noștri sunt pregătiți să intervină pentru a face situația cât mai comodă pentru tine, fie prin reprezentare legală în numele tău, fie prin a fi prezenți alături de tine, în tot timpul acesta.

Consultanță la proiectare și execuție

De la concept la pre-construcție și finalizare, specialiștii noștri livrează soluții proactive pentru orice tip de proiect. Ne place să găsim răspunsuri la probleme complexe, și în felul acesta ne ajutăm clienții să se încadreze perfect în timp și buget.

Intermediere imobiliară

Suntem aici pentru a vă oferi consiliere în momentul căutării unui imobil, în relația cumpărător – vânzător, dar și în cea cu instituțiile bancare ori în pregătirea și eliberarea actelor necesare încheierii tranzacției.

În ceea ce privește vânzătorul, ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă promovarea imobilului: culegerea informațiilor, realizarea fotografiilor și postarea anunțului pe website-urile de specialitate. Pe lângă o listă cu imobile comparabile, oferită pentru a încadra imobilul la prețul pieței, clientul primește feedback constant privind fluxul de clienți interesați de proprietatea sa.

S.C. HOMELAND PROPERTIES S.R.L. REG. COM. J40/3923/2013 C.U.I. 31417793