Fie că vrei să cumperi sau să vinzi o proprietate, ți-am pregătit toate informațiile de care ai nevoie, chiar aici.

Suntem bucuroși să îți răspundem la orice întrebări. 
Dacă răspunsul pe care îl cauți nu se află în documentație, te rugăm sa ne lași un mesaj prin formular sau pe adresa de contact.

CUMPĂRĂTORI

VÂNZĂTORI

FINANȚARE

DESCĂRCABILE

Cumpărători

GHIDUL  CUMPĂRĂTORULUI

Acte necesare pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare:

 • Acte de identitate părţi
 • Acte de proprietate (în original) asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei, după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces verbal de predare-primire, act de vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.
 • Certificat fiscal pe numele proprietarului,  eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat.  Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv
 • Documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu),  întocmită de un expert cadastral autorizat
 • Extrasul de carte funciară autentic  care se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii
 • În cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune)
 • Certificat energetic
 • Certificat de casatorie / Sentință de divorț în original
 • Adeverință și factură energie electrică
 • În cazul terenurilor, certificat de urbanism

Pentru persoane juridice:

 • Certificat de atestare fiscală a persoanei juridice valabil, eliberat de ANAF
 • Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică
 • Act constitutiv sau certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comerțului (pentru societăţi comerciale)
 • Împuternicire (delegaţie, hotărâre A.G.A) pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului (dacă este cazul)
 • Hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaților cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății

Ce presupune antecontractul de vânzare-cumpărare?

 • Stabilirea prețului proprietății care urmează să fie achiziționată
 • Achitarea avansului de către cumpărător proprietarului
 • Stabilirea termenului maxim de semnare a contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică
 • Stabilirea datei de eliberare a apartamentului, dacă este cazul
 • Stabilirea actelor necesare încheierii contractului 
 • Orice alte clauze pe care părțile le consideră necesare la încheierea contractului

Vânzători

GHIDUL  VÂNZĂTORULUI

Taxe

Vânzătorul plătește la vânzarea oricărui imobil un impozit de 2% (în cazul în care proprietarul deține imobilul de mai mult de trei ani), respectiv 3% (în cazul în care proprietarul deține imobilul de mai puțin de trei ani) sau parțial 2%, parțial 3% în cazul în care proprietarul a dobândit în perioade diferite imobilul (exemplu: în cazul unei moșteniri , dacă în urma unui deces au rămas ca moștenitori unul dintre soți și un copil, impozitul se va plăti astfel: soțul/soția 2% pentru partea care a fost dobândită în timpul căsătoriei și 3% pentru partea care a fost moștenită în urma succesiunii, iar copilul 3% pentru partea moștenită).

Acte necesare vanzarii:

 • Actul de dobândire al proprietății, care atestă dreptul de proprietate asupra bunului imobiliar. Cele mai des întâlnite acte de proprietate sunt: act de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de schimb, sentință civilă definitivă și irevocabilă, certificat de moștenitor, contract de construire;
 • Documentație cadastrală;
 • Încheiere de intabulare;
 • Extras de carte funciară pentru autentificare, eliberat de ANCPI;
 • Adeverință tip eliberată de Asociația de Proprietari;
 • Certificat fiscal eliberat de Primăria de sector – Direcția de Taxe și Impozite;
 • Acte de identitate sau procură;
 • Certificat energetic;
 • Adeverință și factură energie electrică;

Înainte de a pune în vânzare o proprietate imobiliară:

 • Căutați să obțineti informații despre prețurile de pe piața imobiliară și tendința acestora;
 • Verificați că aveți în posesie toate actele necesare pentru încheierea contractului de vânzare la notariat: actele de proprietate, succesiunea încheiată, ipoteca radiată din foaia de sarcini a imobilului, impozitele plătite la zi;
 • Dacă sunt mai mulți moștenitori (proprietari), nu puteți vinde fără acordul acestora;
 • Pentru terenuri, procurați o schiță de cadastru, care este întocmită de un topograf.
 • Dacă vindeți un teren pentru construcție, cumpărătorul vă poate solicita un Certificat de urbanism, care se eliberează de către Primăria de sector.

Apelând la serviciile unei agenții imobiliare aveți parte de o serie de avantaje:

 • Puteți cere o evaluare realistă a prețului imobilului sau terenului dumneavoastră;
 • Agenția se va preocupa permanent de publicitatea vânzării până la încheierea tranzacției (ziare, internet, panouri publicitare, broșuri etc.). Aceste surse de informare vă sunt accesibile și le puteți consulta în orice moment;
 • Beneficiați de o selecție a cumpărătorilor (agenția imobiliară deține o bază de date care îi permite să compare cererea cumpărătorilor cu oferta dumneavoastră, pentru a realiza o selecție cât mai riguroasă);
 • Vă este asigurată securitatea tranzacției, inclusiv a vizitelor la domiciliul dumneavoastră;
 • Primiți consultanță pentru întocmirea formalităților de vânzare la notar.

La semnarea contractului de vânzare-cumpărare participă și agenția imobiliară.

În momentul transferului legal al proprietății, Contractul autentic de vânzare-cumpărare se încheie numai la notar. Înaintea prezentării în fața notarului, vânzătorul și cumpăratorul trebuie să ajungă la un numitor comun asupra tuturor amănuntelor, pentru a evita discuțiile de ultim moment (prețul stabilit, cine va plăti taxele de timbru fiscal și cele notariale, în ce condiții va intra noul proprietar în posesia imobilului etc.).

 Vânzătorul trebuie să prezinte actele lui de proprietate, dovada fermă că imobilul nu este grevat de sarcini, de datorii sau că nu a fost vândut anterior. Chiar dacă redactarea actului se face de către notar sau avocat, este recomandabil ca parțile să îl citească cu atenție. Se impune, atunci când cel care vinde este căsătorit, ca ambii soți sa semneze documentul, deoarece toate bunurile dobândite de soți în timpul mariajului sunt comune. Dacă vânzarea se face de către unul dintre soți fără știrea și consimțământul celuilalt, actul (deși încheiat în fața notarului) poate fi atacat în justiție și anulat.

După semnarea Contractului autentic de vânzare-cumpărare, cumpăratorul:

 1. Plătește contravaloarea bunului imobiliar și taxele aferente. Cumpărătorul plătește vânzătorului, de obicei în fața notarului, suma de bani care este stipulată prin contract, prin transfer bancar în cazul creditelor. Taxele notariale și celelalte taxe aferente vânzării țin de obligația cumpărătorului, însă cele  două parți (vânzător și cumpărător) pot conveni să partajeze aceste taxe;
 2. Intră în posesia bunului imobiliar și devine proprietar. Din acest moment are obligația să plătească impozitul pe teren și taxele aferente proprietății (întreținere, cheltuieli etc.).

Finanțare

Concepem soluții inovative pentru investiții imobiliare, finanțarea achiziției și finanțare bridge pentru toate tipurile de proprietăți.

Descărcabile

De aici poți descărca materialele de care ai nevoie.

Pentru a face lucrurile și mai simple, îți punem la dispoziție o serie de unelte virtuale, cu scopul de a te ajuta în calcularea taxelor de imobil și a celor ipotecare sau pentru convertirea valutelor. În caz că ai nevoie de ajutor în folosirea lor, te rugăm să folosești aplicația de mesagerie instantă, iar unul dintre colegii noștri va prelua cererea și îți va oferi tot suportul necesar.

Convertor valutar

Calculator taxe imobil

Calculator taxe ipotecare

Mesagerie instant

S.C. HOMELAND PROPERTIES S.R.L. REG. COM. J40/3923/2013 C.U.I. 31417793